Soho For Rent In kelana jaya

RM1100

PJ 5
Kelana Jaya

305sf

More Info

RM1500

PJ 5
Kelana Jaya

490sf

More Info

RM1500

The Grand Kelana Damansara
Kelana Jaya

556sf

More Info

RM1600

Pinnacle Kelana Jaya
Kelana Jaya

1000sf

More Info

RM1500

PJ 5
Kelana Jaya

480sf

More Info

RM1650

Infinity Tower
Kelana Jaya

667sf

More Info

RM1400

The Grand Kelana Damansara
Kelana Jaya

374sf

More Info

RM1600

Infinity Tower
Kelana Jaya

667sf

More Info

RM1700

Pinnacle Kelana Jaya
Kelana Jaya

858sf

More Info