House For Rent In kelana jaya

RM2400

Kelana Jaya SS 4C
Kelana Jaya

2200sf

More Info

RM1900

Taman Bukit Emas
Kelana Jaya

1400sf

More Info